O alergii

Alergia pokarmowa

O teście ImmunoCAP ISAC

Wykonanie testu

Informacje dla lekarzy

Aktualności

KontaktBlog

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles


O Alergii
  • Miniaturyzacja
  • Wielokierunkowa analiza
  • Jednoczesne oznaczenie 112 komponentów alergenów z ponad 50 różnych źródeł pochodzenia
  • Indywidualny profil uczulenia pacjenta


IMMUNOCAP ISAC sIgE 112


Test jest przeznaczony do pół ilościowego oznaczania swoistych przeciwciał IgE w badanej surowicy.

Metoda microarray, przy użyciu rekombinowanych i natywnych czystych składników alergenów (Component Resolve Diagnosis)
PŁYTKA TESTOWA


4 pola testowe oznaczone numerem
1 pole = 1 badana surowica

Wymagalna ilośc surowicy dla pojedynczego badania:
30 mikrolitrów
POMIAR


Pomiar fluorescencji
przy użyciu skanera odpowiedniego
dla metody mikrooznaczeń
PRZETWARZANIE WYNIKU


Microarray Analysis Software (MIA). Program przetwarza natężenie sygnału fluorescencji do formatu dokonującego kalkulacji wyniku.

Wynik badania wyrażany jest w standaryzowanych jednostkach stężeń ISAC (ISU-E).

WYNIKI

Stężenie przeciwciał wyrażane jest w arbitralnych jednostkach stężeń ISU-E (ISAC Standardized Units). Ostateczny wynik badania przedstawiany jest w czterostopniowej skali klas alergii ImmunoCAP ISAC.

ISAC Standaryzowane jednostki ISU-E      Zakres
<0,3 nieoznaczalne
0,3-0,9 niskie
1-14,9 średnie/wysokie
>15 bardzo wysokie


CZUŁOŚĆ

Granica Limit of Blank (LOB) została oszacowana poniżej wartości 0,3 ISU-E dla wszystkich komponentów alergenowych. LOB szacuje się poprzez pomiar replik próbki zerowej, obliczenia średniego wyniku oraz odchylenia standardowego (SD). Granica wykrywalności dla badanych komponentów alergenowych została określona dla wartości 0,3 ISU-E.

SPECYFICZNOŚĆ

Reakcje krzyżowe z immunoglobulinami ludzkiej surowicy w klasach IgA, IgD, IgG występujące w fizjologicznych zakresach stężeń nie zostały odnotowane.

MATERIAŁ KONTROLNY

Kalibracja testu wykonana jest przy użyciu wewnętrznej surowicy referencyjnej. Stężenie przeciwciał IgE wyrażone jest w umownych jednostkach; Standaryzowane jednostki ISAC dla IgE (ISU-E). Kalibratory swoistych IgE testu ImmunoCAP ISAC są wyznakowane (poprzez nieprzerwany łańcuch kalibracji) zgodnie z Międzynarodową Procedurą Przygotowywania Materiałów Odniesienia (International Reference Preparation – IRP) 75/502 dla ludzkiej immunoglobuliny E według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK

Test wykonujemy w surowicy krwi lub osoczu heparynowym . Krew żylną lub kapilarną pobieramy według standardowej procedury. Hemoliza nie ma wpływu na wynik badania. Próbka surowicy może być przechowywana w temperaturze pokojowej maksymalnie przez 5 dni. W temperaturze 2-8⁰C próbki mogą być przechowywane przez 7 dni. Po tym czasie należy próbki zamrozić do temp -20⁰C. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania

IMMUNOCAP ISAC TEST

Komponenty alergenów pokarmowych swoiste gatunkowo Gal d 1, Gal d 2, Gal d 3, Gal d 5, Bos d 4, Bos d 5, Bos d 8, Bos d lactoferin, Gad c 1, Pen m 2, Pen m 4, Ana o 2, Ber e 1, Cor a 9, Jug R 1, Jug R 2, Ses i 1, Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3, Gly m 5, Gly m 6, Fag e 1, Tri a 14, Tri a 19.0101, Tri aaA_TI, Act d 1, Act d 5.

Komponenty aeroalergenów swoiste gatunkowo Cyn d 1, Phl p 1, Phl p 2, Phl p 4, Phl p 5, Phl p 6, Phl p 11, Bet v 1, Cry j 1, Cup a 1, Ole e 1, Pla a 1, Pla a 2, Amb a 1, Art. v 1, Che a 1, Par j 2, Pla i 1, Sal k 1, Can f 1, Can f 2, Can f 5, Equ c 1, Fel d 1, Fel d 4, Mus m 1, Alt a 1, Alt a 6, Asp f 1, Asp f 3, Asp f 3, Asp f 6, Cla h 8, Blo t 5, Der f 1, Der f 2, Der p 1, Der p 2, Lep d 2, Bla g 1, Bla g 4, Bla g 5.

Inne komponenty swoiste gatunkowo Api m 1, Api m 4, Pol d 5, Ves v 5, Ani s 1, Hev b 1, Hev b 3, Hev b 5, Hev b 6.01

Komponenty alergenów reagujące krzyżowo Bos d 6, Can f 3, Equ c 3, Fel d 2, Ani s 3, Bla g 7, Der p 10, Pen m 1, Ara h 9, Cor a 8, Jug r 3, Pru p 3, Art. v 3, Ole e 7, Pla a 3,Bet v 1 Aln g 1, Cor a 1.0101, Cor a 1.0401, Mal d 1, Pru p 1, Gly m 4, Ara h 8, Act d 8, Api g 1, Act d 2, Bet v 2, Hev b 8, Mer a 1, Phl p 12, MUXF3, Bet v 4, Phl p 7.

Opis wyniku

POLECANE STRONY WWW

www.phadia.com portal producenta testu
www.allergome.org szczegółowe informacje o alergenach rekombinowanych
www.allergyacademy.org King’s College London. Zasoby edukacyjne dla lekarzy ogólnych, specjalistów, pielęgniarek, dietetyków oraz pacjentów. Wykłady on-line dostępne po zalogowaniu.
www.allergyeducation-ma.com kurs alergologii molekularnej

© 2013 MEDI-LITE , Projektowanie stron www, przebudowa strony i optymalizacja Exponet 2013